Odpylacze – jakość powietrza pod nadzorem

Odpylacze – jakość powietrza pod nadzorem

O istocie czystości powietrza przekonują się zwłaszcza te osoby, które zatrudnione są w zakładach silnie ingerujących w jego skład. Wówczas konieczne jest, by kierownicy tych jednostek dużą uwagę przywiązywali do czystości powietrza i bieżącego usuwania z niego pyłów...
Jak dbać o BHP w pracy?

Jak dbać o BHP w pracy?

Duża uwaga pracodawców zatrudniających ludzi do wykonywania zadań w ich zakładach skupia się na zapewnieniu im bezpieczeństwa. Niegdyś mniej regulowana dziedzina prawa pracy obecnie zajmuje ważną część podczas kontroli i wizytacji w zakładach produkcyjnych i nie...