Odpylacze – jakość powietrza pod nadzorem

Odpylacze – jakość powietrza pod nadzorem

O istocie czystości powietrza przekonują się zwłaszcza te osoby, które zatrudnione są w zakładach silnie ingerujących w jego skład. Wówczas konieczne jest, by kierownicy tych jednostek dużą uwagę przywiązywali do czystości powietrza i bieżącego usuwania z niego pyłów...